14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 64

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1798 af 03. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§64 Personkreds
Arbejdsløshedskassen opgør, registrerer og indberetter løbende, jf. stk. 2, tællere, jf. § 100 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. om følgende kreds af personer, der er indplaceret i en dagpengeperiode, jf. bekendtgørelse om dagpengeperioden, og som forbruger af deres ret til dagpenge for den aktuelle måned eller den måned opgørelsen vedrører, når de enkelte tællere opgøres:

 • 1) Dagpengemodtagere i kontaktgruppe 1.

 • 2) Personer der modtager feriedagpenge.

 • 3) Personer der modtager sygedagpenge fra ledighed.

•••

Stk. 2 Arbejdsløshedskassen opgør, registrerer og indberetter for hver person oplysninger om følgende tællere:

 • 1) Indplacering.

 • 2) Referenceperiode.

 • 3) Dagpengesats.

 • 4) Forbrug af ret til dagpenge.

 • 5) Forventet og faktisk udløb af ret til dagpenge.

 • 6) Beskæftigelseskonto.

 • 7) Timer til genoptjening af retten til dagpenge (herefter genindplaceringskonto).

 • 8) Forbrug af supplerende dagpenge.

 • 9) Karenstæller.

 • 10) Afholdt karens.

 • 11) Afkortning af dagpengeperiode.

•••

Stk. 3 Der opgøres, registreres og indberettes oplysninger om de enkelte tællere, jf. §§ 66 - 76.

•••

Stk. 4 Arbejdsløshedskassens it-system skal være indrettet således, at indberetningen finder sted umiddelbart efter arbejdsløshedskassens opgørelse af tællerne.

•••

Stk. 5 Hvis en arbejdsløshedskasse opdaterer tællere for et tidligere medlem, indberettes de opdaterede tællerværdier til det fælles it-baserede datagrundlag.

•••

Stk. 6 Arbejdsløshedskassens it-system skal være indrettet således, at det kan modtage besked fra det fælles it-baserede datagrundlag om tællere, der er opdateret af medlemmets tidligere arbejdsløshedskasse, jf. stk. 5.

•••

Stk. 7 Hvis en indberetning er en fejlrettelse til tidligere indberetninger, indberettes:

 • 1) Berigtigelseskommentar, som indikerer, at indberetningen er en fejlrettelse til tidligere indberetninger. Der kan være tale om en automatisk genereret kommentar eller en manuelt registreret kommentar.

 • 2) Dato og tidspunkt for start på den periode, hvor der har været indberettet fejlbehæftede oplysninger.

•••

Stk. 8 Ved fejlindberetninger af tællere på medlemmer, hvor arbejdsløshedskassen utilsigtet har indberettet tællere eller tællerværdierne er fejlbehæftede, indberetter arbejdsløshedskassen, hvis de indberettede oplysninger skal slettemarkeres.

•••

Stk. 9 Indberetning af tællere i tilknytning til medlemsoverflytning til en anden arbejdsløshedskasse, jf. stk. 5, betragtes ikke som en fejlindberetning.

•••
profile photo
Profilside