Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 442 af 26. maj 2023

Tilslutningsaftale og webservices
§ 6

For de områder, hvor indberetningen eller læsningen af oplysninger sker via webservice, skal der indgås en tilslutningsaftale mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og den dataansvarlige aftager. I tilslutningsaftalen fastlægger Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering de nærmere vilkår for webserviceløsningen, herunder aftagerens garanti for it-sikkerhed, grænsefladebeskrivelser, webstandarder, test før ibrugtagning m.v.

Stk. 2 Den enkelte dataansvarlige aftager vælger selv, om denne anvender én eller flere databehandlere i kommunikationen med det fælles it-baserede datagrundlag.

Stk. 3 Indberetninger og læsning af oplysninger skal entydigt identificere den person og den dataansvarlige aftager, der foretager indberetningen eller læsningen. Identifikationen skal fremgå i webservicekaldet. Ved indberetninger eller læsninger, der sker automatisk, er det alene den dataansvarlige aftager og indberettende eller læsende system, der skal fremgå.

Stk. 4 Når anden aktør læser eller indberetter oplysninger på vegne af kommunen eller jobcentret skal såvel den dataansvarlige aftager som CVR-nr. på anden aktør fremgå i webservicekaldet.

Stk. 5 For de områder, hvor indberetningen sker via browserbaseret adgang til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings portaler, skal der indgås en tilslutningsaftale mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og den dataansvarlige aftager. I tilslutningsaftalen fastlægger Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering de nærmere vilkår for anvendelsen.