Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 53

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 442 af 26. maj 2023

Løbende registrering
§ 53

De i § 16, stk. 6, § 17, stk. 5 og 6, §§ 20, 23, 24, 27, 28, 31, 34, 36, 40 - 43, 46, 47 og 50 -52 omhandlede data skal løbende registreres elektronisk i kommunens administrative systemer, således at registreringerne er i overensstemmelse med bevillings- og udbetalingsoplysningerne for de pågældende personer.

Stk. 2 I de tilfælde, hvor hele eller dele af beskæftigelsesindsatsen er overdraget til en anden aktør eller en anden del af den kommunale forvaltning end jobcenteret, har kommunen ansvaret for, at registreringer, som jobcenteret eller kommunen har pligt til at foretage efter denne bekendtgørelse, foretages.