14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 44

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 355 af 08. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§44 Data for personer omfattet af § 6, nr. 1, 4 og 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt modtagere af overgangsydelse eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, og som har fået et uddannelsespålæg, videregives til Børne- og Undervisningsministeriets ungedatabase. Der videregives følgende informationer:

  • 1) Cpr.nr.

  • 2) Ved oprettelse af abonnement: Ønsket startdato for underretninger fra ungedatabasen.

  • 3) Ved ophør af abonnement: Slutdato for underretninger fra ungedatabasen.

•••

Stk. 2 Data for personer omfattet af § 6, nr. 1, 4 og 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og som har fået et uddannelsespålæg på trin 3, videregives til den uddannelsesinstitution, hvor personen har fået et pålæg om at begynde og gennemføre uddannelsen. Der videregives følgende informationer:

  • 1) Fødselsdato.

  • 2) Personens navn.

  • 3) Pålægget om at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

  • 4) De aktiviteter og indsatser, personen har fået af jobcenteret fra tidspunktet for afgivelse af det første uddannelsespålæg.

  • 5) Om jobcenteret vurderer, at der er risiko for, at pågældende kan få særlige vanskeligheder ved at gennemføre uddannelsen.

•••

Stk. 3 For personer, hvor der er oprettet et abonnement, videregives via det fælles it-baserede datagrundlag hændelser fra Børne- og Undervisningsministeriets ungedatabase til personens jobcenter om optagelse, risiko for frafald, afbrydelse og gennemførelse på uddannelsen. Jobcenteret har pligt til at modtage disse hændelser.

•••
profile photo
Profilside