14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 43

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 355 af 08. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§43 Data på individniveau videregives til andre offentlige myndigheder, jf. kapitel 2, herunder Danmarks Statistik.

•••

Stk. 2 Data for personer under 25 år, som er omfattet af § 40, kontaktgruppe 2-6, videregives til Børne- og Undervisningsministeriets fælles datagrundlag med henblik på forvaltning af lov om kommunal indsats for unge under 25 år, herunder til kontrolforanstaltninger, jf. § 45, stk. 2, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Der videregives følgende informationer:

  • 1) Cpr.nr.

  • 2) Foranstaltning.

  • 3) Start- og slutdato for de enkelte foranstaltninger.

•••

Stk. 3 Data for personer født mellem 1. januar 1946 og 31. december 1952, som er beskæftiget med løntilskud helt eller delvist i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2016, videregives til ATP og skattemyndighederne med henblik på beregning af skattenedslag for seniorer, jf. § 16, stk. 1, nr. 6, i lov om skattenedslag for seniorer. Der videregives følgende informationer:

  • 1) Cpr.nr.

  • 2) Start- og slutdato for de enkelte foranstaltninger.

•••

Stk. 4 Data om personer i kontaktgruppe 7 og 10 videregives til Udbetaling Danmark, jf. § 4 i lov om fleksydelse. Der videregives følgende informationer:

  • 1) Cpr.nr.

  • 2) Dato for visitation til fleksjob.

  • 3) Kontaktgruppe.

•••
profile photo
Profilside