14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 41

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1798 af 03. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§41 For »Min Plan« (Tekniske typer: Jobplaner, aftale om opfølgning (aftale med sygedagpengemodtagere i kategori 2), plan uden plantype samt rehabiliteringsplaners indsatsdel) indberettes følgende oplysninger:

 • 1) Identifikationsoplysninger for personen, der deltager i foranstaltningen.

 • 2) Kommunekode for indberettende kommune.

 • 3) Ansvarlig sagsbehandler og ansvarligt jobcenter.

 • 4) Registrerende sagsbehandler og registrerende jobcenter.

 • 5) Unik nøgle.

 • 6) Dato for oprettelse eller revision.

 • 7) Dato for registreringen i sagsbehandlingssystemet (indberetningssystemet).

 • 8) Jobmål.

 • 9) Planbeskrivelse, herunder en kort overordnet beskrivelse af, hvad der skal til, for at borgeren kommer tættere sit jobmål samt evt. aftalt opfølgning i forløbet, jf. dog stk. 2.

 • 10) Status for planen.

 • 11) Planversion.

•••

Stk. 2 Der indberettes ikke planbeskrivelse for dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, jobparate overgangsydelsesmodtagere, jobparate modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og ledige fleksjobvisiterede.

•••

Stk. 3 For uddannelsesplaner (herunder uddannelsespålæg efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 30) indberettes følgende oplysninger:

 • 1) Identifikationsoplysninger for personen, der deltager i foranstaltningen.

 • 2) Kommunekode for indberettende kommune.

 • 3) Ansvarlig sagsbehandler og ansvarligt jobcenter.

 • 4) Registrerende sagsbehandler og registrerende jobcenter.

 • 5) Unik nøgle.

 • 6) Dato for oprettelse eller revision, herunder for afgivelse af ny frist.

 • 7) Dato for registreringen i sagsbehandlingssystemet (indberetningssystemet).

 • 8) Uddannelsesmål for personer på trin 2 - 3.

 • 9) Jobmål for dagpengemodtagere under 25 år og uden en kompetencegivende uddannelse registreres og indberettes som en del af planbeskrivelsen.

 • 10) Baggrund og planbeskrivelse samt aftalt opfølgning.

 • 11) Fristdato som borgeren er pålagt.

 • 12) Borgerens kommentar til trinnet.

 • 13) Sagsbehandlerens kommentar.

 • 14) Det aktuelle trin af uddannelsespålægget:

  • a) I trin 1: Uddannelsesønsker, som personen bør arbejde videre med.

  • b) I trin 2: Valg af uddannelsessteder.

  • c) I trin 3: Optagelsesstatus.

  • d) I trin 4: Pålæg om at påbegynde og gennemføre en konkret uddannelse.

 • 15) Status.

 • 16) Planversion.

•••

Stk. 4 For alle beskæftigelsesforanstaltninger indberettes følgende oplysninger:

 • 1) Identifikationsoplysninger for personen, der deltager i foranstaltningen.

 • 2) Kommunekode for indberettende kommune.

 • 3) Ansvarlig sagsbehandler og ansvarligt jobcenter.

 • 4) Registrerende sagsbehandler og registrerende jobcenter.

 • 5) Dato for registreringen i sagsbehandlingssystemet (indberetningssystemet).

 • 6) Hændelsesdatoen, dvs. hvornår den begivenhed, der forårsagede registreringen faktisk fandt sted.

 • 7) Aktivitetsudbyder/virksomhed ved CVR- og P-nummer.

 • 8) Unik nøgle for den enkelte foranstaltning (kursus, løntilskudsansættelse m.v.).

 • 9) Startdato for den enkelte foranstaltning.

 • 10) Slutdato for den enkelte foranstaltning.

 • 11) Angivelse af aktivitetens aktuelle status, hvis denne er »annulleret« eller »afbrudt«.

 • 12) Hvis der er angivet status for en foranstaltning, skal årsag til status og bemærkning til status/årsag angives.

 • 13) Gennemsnitligt ugentligt timetal og minuttal for den enkelte foranstaltning.

 • 14) Bevillingsramme (økonomisk ramme m.v.).

 • 15) Forsørgelsestype kan indberettes.

 • 16) Oplysninger om flaskehals, hvis tilbuddet er omfattet af en flaskehalsindsats.

 • 17) Afholdelsessted.

 • 18) Kontaktinformation til udbyder/virksomhed.

 • 19) Beskrivelse af tilbuddet.

•••

Stk. 5 For virksomhedsrettede foranstaltninger indberettes endvidere følgende oplysninger:

 • 1) Jobordre-identifikationsnummer fra det fælles it-baserede datagrundlag, hvis et sådan identifikationsnummer findes.

 • 2) Type af virksomhedsrettede tilbud (jobordretype).

 • 3) Stillingsbetegnelse på den foranstaltning personen deltager i.

 • 4) Om der er tale om et rådighedsafprøvende tilbud.

 • 5) For ansættelse med løntilskud, voksenelever og jobrotation kan timetilskudssats indberettes.

•••

Stk. 6 For kursusforløb (vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt øvrige kursus- og uddannelsesindsatser) og læse-, skrive- og regnetest indberettes endvidere følgende oplysninger:

 • 1) Titel på kursus eller læse-, skrive- og regnetest.

 • 2) Kursustype (afholdelseskategori).

 • 3) Uddannelsestype – DUN/AMU, hvis en sådan findes.

 • 4) For kursusforløb: Identifikation af kurset.

 • 5) Oplysninger om evt. praktik i forløbet.

 • 6) Om der er tale om et rådighedsafprøvende tilbud.

•••

Stk. 7 For mentorstøtte efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indberettes endvidere CVR-nr. og P-nr. på den virksomhed, hvor mentoren er ansat, og følgende oplysninger:

 • 1) Målet med mentorstøtten.

 • 2) Navn og kontaktoplysninger for mentoren.

 • 3) Beskrivelse af hvilke opgaver mentoren skal bistå med.

 • 4) Timetallet for mentorstøtten.

•••

Stk. 8 For hjælpemidler indberettes endvidere følgende oplysninger:

 • 1) Hjælpemiddel type.

 • 2) Om hjælpemidlet er til lån eller til eje.

 • 3) Pris på hjælpemidlet (indberettes ved eje og ved første udlån).

•••

Stk. 9 For tilskud til personlig assistance indberettes endvidere følgende oplysninger:

 • 1) Personlig assistance type.

 • 2) Antal personlige assistenter.

 • 3) Timepris.

 • 4) Andre udgifter.

•••

Stk. 10 For sociale aktiviteter og indsatser indberettes endvidere:

 • 1) Typen af social indsats.

 • 2) Titel på den sociale indsats.

•••

Stk. 11 For helbredsmæssige indsatser efter sundhedsloven og lov om social service indberettes endvidere:

 • 1) Typen af helbredsmæssig indsats efter sundhedsloven og lov om social service

 • 2) Titel på den helbredsmæssige indsats.

•••

Stk. 12 Når personen flytter til en anden kommune, videregiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplysninger til tilflytningskommunen om personens aktuelle »Min Plan« (jobplan, uddannelsespålæg, aftale med sygedagpengemodtagere i kategori 2, rehabiliteringsplanens indsatsdel), igangværende og aftalte fremtidige beskæftigelsesforanstaltninger samt aftaler indberettet efter § 28, stk. 1, § 31, stk. 1, og § 83, stk. 1.

•••

Stk. 13 For borgere omfattet af en helhedsorienteret plan, jf. § 46 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er der ikke pligt til at indberette oplysninger efter stk. 1, nr. 9.

•••

Stk. 14 For status indberettes følgende oplysninger:

 • 1) Identifikationsoplysninger for personen, der deltager i foranstaltningen.

 • 2) Kommunekode for indberettende kommune.

 • 3) Ansvarlig sagsbehandler og ansvarligt jobcenter.

 • 4) Registrerende sagsbehandler og registrerende jobcenter.

 • 5) Unik nøgle.

 • 6) Typen af status (løbende status eller afsluttende status).

 • 7) Status.

•••

Stk. 15 For krav til jobsøgning registreres og indberettes følgende oplysninger:

 • 1) Identifikationsoplysninger for personen.

 • 2) Kommunekode for indberettende kommune.

 • 3) Ansvarlig sagsbehandler og ansvarligt jobcenter.

 • 4) Der indberettes endvidere mindst én af følgende oplysningstyper:

  • a) Fagområde som personen skal søge job indenfor.

  • b) Geografisk område som personen skal søge job indenfor.

  • c) Øvrige krav til personens jobsøgning.

•••
profile photo
Profilside