Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 442 af 26. maj 2023

Udveksling af oplysninger
§ 4

Der kan mellem uddannelsesinstitutioner, arbejdsløshedskasser, ATP, Udbetaling Danmark, Seniorpensionsenheden og følgende ministerier med tilhørende styrelser m.fl. udveksles nødvendige oplysninger, jf. § 45, stk. 1 og 3, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.:

 • 1) Beskæftigelsesministeriet.

 • 2) Udlændinge- og Integrationsministeriet.

 • 3) Social, Bolig- og Ældreministeriet.

 • 4) Uddannelses- og Forskningsministeriet.

 • 5) Børne- og Undervisningsministeriet.

 • 6) Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

 • 7) Justitsministeriet.

 • 8) Regionerne.

 • 9) Kommunerne.

 • 10) Skattemyndighederne.

 • 11) Det Centrale Personregister.

 • 12) Det Centrale Virksomhedsregister.

 • 13) Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.