14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 39

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1798 af 03. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§39 Kommunen har pligt til at registrere og indberette oplysninger vedrørende »Min Plan«, aftaler med sygedagpengemodtagere i kategori 2 om jobmål og beskæftigelsesindsats, uddannelsespålæg, mentorstøtte og beskæftigelsesforanstaltninger, læse-, skrive- og regnetest, øvrige indsatser m.v., herunder uddannelse, efter følgende bestemmelser:

•••

Stk. 2 Seneste aftale indgået ved en jobsamtale, jobsamtaler efter § 31, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fleksjobopfølgningssamtale, integrationssamtale, rådighedssamtale og cv-samtale indgår i »Min Plan«, jf. § 28, stk. 1, § 31, stk. 1 og § 83, stk. 1.

•••

Stk. 3 Kommunen indberetter oplysninger vedrørende rehabiliteringsplanens indsatsdel, jf. § 45, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 5 i bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv. Tilbud og aktiviteter inden for det beskæftigelsesmæssige, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige og sociale område, der indgår i rehabiliteringsplanen, indberettes efter § 41, stk. 4, 10 og 11.

•••

Stk. 4 Kommunen har pligt til at indberette oplysninger, der vedrører tilskud til hjælpemidler m.v. i henhold til kapitel 27 og 28 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 24 a, stk.2, i integrationsloven og kapitel 6 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

•••

Stk. 5 Kommunen har pligt til at indberette oplysninger om krav til jobsøgning for personer, der visiteres jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, jf. § 40, stk. 3.

•••

Stk. 6 Kommunen har pligt til at modtage oplysningerne i stk. 1, hvis en borger fra personkredsen efter § 41 flytter til kommunen.

•••

Stk. 7 Kommunen kan vælge at anvende »Min Plan«, når der skal udarbejdes og følges op på en kontrakt efter integrationsloven, jf. § 20 a i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven). Hvis kommunen vælger, at anvende »Min Plan«, skal kommunen ud over de oplysninger, der fremgår af indeværende kapitel, registrere og indberette de oplysninger, der fremgår af den aktuelt gældende bekendtgørelse om udarbejdelse af kontrakt og om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

•••

Stk. 8 Hvis kommunen vælger at danne udskrift til borgeren af »Min Plan« og/eller beskæftigelsesforanstaltninger fra eget it-system frem for den løsning, der stilles til rådighed af STAR, skal udskriften indeholde de samme oplysninger, der fremgår for borgeren på Jobnet. I en frikommune, hvor kommunen er fritaget for at udarbejde »Min Plan«, kan kommunen tilføje yderligere oplysninger, når borgeren samtidig vejledes herom.

•••
profile photo
Profilside