14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 37

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1798 af 03. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§37 For hver afholdt opfølgning registreres og indberettes følgende oplysninger:

  • 1) Identifikationsoplysninger for personen.

  • 2) Kommunekode for indberettende kommune.

  • 3) Dato for afholdelse af opfølgningssamtale eller anden opfølgning.

  • 4) Opfølgningsform, herunder opfølgning uden kontakt med den sygemeldte (standby).

  • 5) Sygedagpengevisitationskategori, hvis kategorien i forbindelse med opfølgningen er ændret i forhold til det senest registrerede.

  • 6) Eventuelle aftaler om det videre forløb bortset fra aftaler og planer omfattet af kapitel 10. Alle aftaler, der er forpligtigende for borgeren eller jobcenteret fremadrettet, skal fremgå af aftalen for den seneste opfølgning.

•••

Stk. 2 Oplysninger om en afholdt opfølgning skal så vidt muligt registreres og indberettes samme dag, som samtalen er afholdt.

•••

Stk. 3 Ved fejlregistreringer af afholdte samtaler skal jobcenteret indberette en berigtigelse til registreringen. Ved indberetning af berigtigelser registreres også en kommentar om årsagen til berigtigelsen.

•••
profile photo
Profilside