Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 28

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 442 af 26. maj 2023

§ 28

Ved første henvendelse med anmodning om hjælp i jobcenteret registreres og indberettes følgende oplysninger:

  • 1) Identifikationsoplysninger for personen.

  • 2) Dato for samtalens afholdelse.

  • 3) Samtaletypen.

  • 4) Samtaleformen (om borger deltager personligt, digitalt, telefonisk m.v.).

  • 5) Eventuelle aftaler mellem personen og jobcenteret.

Stk. 2 Ved den første visitation eller ved ændringer i en persons visitation registreres og indberettes følgende oplysninger:

  • 1) Identifikationsoplysninger for personen.

  • 2) Dato for visitationen.

  • 3) Visitationskategorien.