14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1798 af 03. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Oplysninger, der skal registreres og indberettes
Ved alle samtaler registreres og indberettes følgende oplysninger:

  • 1) Identifikationsoplysninger for personen.

  • 2) Dato for samtalens afholdelse.

  • 3) Samtaletypen.

  • 4) Samtaleformen.

  • 5) For jobsamtaler, jobsamtaler efter § 31, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og integrationssamtaler: Aftalen mellem personen og jobcenteret om det fortsatte kontaktforløb m.v. efter bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 41, stk. 1, 1. og 3. pkt., og stk. 2,, samt en særlig indsats efter bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 41, stk. 1, 2. pkt. Alle aftaler, der er forpligtigende for borgeren fremadrettet, skal fremgå af aftalen for den senest afholdte samtale af ovennævnte typer.

  • 6) For fleksjobopfølgningssamtaler: Aftalen mellem personen og jobcenteret om det fortsatte kontaktforløb m.v. efter § 121 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

  • 7) For jobsamtaler efter § 31, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats: Status for arbejdsløshedskassens deltagelse.

  • 8) For andre samtaletyper: Eventuelle praktiske aftaler om det videre forløb bortset fra aftaler og planer omfattet af kapitel 10. Aftaler, der er forpligtende for borgeren, må ikke fremgå af disse samtaletyper.

  • 9) For personer i kontaktgruppe 2, 3 og 12: Resultatet af visitationsvurderingen i form af visitationsgruppen, hvis visitationsvurderingen resulterer i en anden visitationsgruppe end den senest registrerede.

  • 10) Deltagere i samtalen med angivelse af navn og rolle (a-kassekonsulent, mentor, støtte-/kontaktperson, bisidder, partrepræsentant, handicaphjælper, tolk eller anden deltager) og formen for deltagelsen (personlig, telefonisk, brev, digitalt, andet møde direkte på arbejde, videokonference).

•••

Stk. 2 Visitationsgruppen har virkning fra registreringsdatoen.

•••

Stk. 3 Anmodninger om tidlig opfølgning registreres og indberettes som en persongruppemarkering. Der anvendes persongruppemarkeringen: Tidlig opfølgning - fast track.

•••

Stk. 4 For personer i kontaktgruppe 1 registreres, hvis jobcentret vurderer, at cv-oplysningerne ikke længere er fyldestgørende.

•••

Stk. 5 For personer i kontaktgruppe 1 videregives oplysningerne til borgerens arbejdsløshedskasse.

•••

Stk. 6 De registrerede afholdte samtaler vises for borgeren på Jobnet.

•••
profile photo
Profilside