Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 20

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 442 af 26. maj 2023

§ 20

Ved alle indkaldelser registreres og indberettes følgende oplysninger:

 • 1) Identifikationsoplysninger for personen.

 • 2) Dato, start og sluttidspunkt for samtalens eller opfølgningens afholdelse.

 • 3) Samtale- eller opfølgningsformen (om borger deltager personligt, digitalt, telefonisk m.v.).

 • 4) Samtale- eller opfølgningstypen (jobsamtale, opfølgningssamtale m.v.).

 • 5) Samtale- eller opfølgningssted (lokation).

 • 6) Personens kontaktmuligheder i forbindelse med samtalen.

 • 7) Adressen hvor samtalen afholdes, hvis der er tale om en samtale med personligt fremmøde.

 • 8) Ved telefonmøde, hvor borgeren skal ringe til jobcentret, oplyses det telefonnummer, som borgeren skal ringe på.

 • 9) Titel og beskrivelse af mødet.

 • 10) Navn på den medarbejder, der skal stå for samtalen eller mødet.

 • 11) Angivelse af, om ombooking er mulig.

 • 12) Eventuel periode for ombooking.

 • 13) For jobsamtaler efter § 31, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats angives status for arbejdsløshedskassens deltagelse.

Stk. 2 Indkaldelsen registreres og indberettes i umiddelbar forlængelse af registreringen i jobcenterets it-system.

Stk. 3 Hvis en indkaldt samtale eller et indkaldt møde aflyses, flyttes eller på anden måde ændres, registreres og indberettes dette i umiddelbar forlængelse af registreringen i jobcenterets it-system.

Stk. 4 Anmodninger om tidlig opfølgning registreres og indberettes som en persongruppemarkering. Der anvendes persongruppemarkeringen: Tidlig opfølgning - fast track.

Stk. 5 For personer omfattet af § 19, nr. 1, videregives oplysningerne til borgerens arbejdsløshedskasse.

Stk. 6 Indkaldelser og selvbookede samtaler vises for borgeren på Jobnet.