Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 172

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 442 af 26. maj 2023

§ 172

Indberetning efter § 41, stk. 8 og 9, omfatter nye bevillinger og genbevillinger. Der kan ske indberetning af allerede givne bevillinger.

Stk. 2 Tilslutningsaftaler, jf. § 6, stk. 1, indgået mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen og den dataansvarlige aftager finder anvendelse indtil aftalen opsiges eller indtil en ny tilslutningsaftale indgås mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og den dataansvarlige aftager.