14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1798 af 03. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Tilmelding som arbejdssøgende og registrering som ansøger eller modtager af kontant- eller uddannelseshjælp, overgangsydelse eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
Tilmelding som dagpengemodtager registreres af personen selv digitalt via Jobnet, eller personen kan anmode jobcenteret eller arbejdsløshedskassen, jf. § 19 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, om at foretage denne registrering i det fælles it-baserede datagrundlag.

•••

Stk. 2 Tilmelding eller registrering som ansøger af kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse registreres af personen selv digitalt via Jobnet, eller personen kan anmode jobcenteret om at foretage denne registrering i det fælles it-baserede datagrundlag.

•••

Stk. 3 Tilmelding eller registrering som modtager af kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse registreres og indberettes af jobcenteret eller ydelsescenteret i det fælles it-baserede datagrundlag.

•••

Stk. 4 For ansøgere og modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, der skifter visitationsgruppe, skal jobcenteret registrere til- og afmelding efter bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

•••

Stk. 5 Følgende oplysninger skal registreres og indberettes i forbindelse med tilmelding:

  • 1) Identifikationsoplysninger for personen.

  • 2) Dato for registrering.

  • 3) Tilmeldekategorien.

  • 4) Startdato for tilmeldingen.

  • 5) Ledighedsgrad.

  • 6) Stillingsbetegnelser på job som personen søger.

•••

Stk. 6 Følgende oplysninger skal registreres og indberettes i forbindelse med afmelding:

  • 1) Identifikationsoplysninger for personen.

  • 2) Dato for afmelding. Afmelding kan finde sted på registreringsdatoen og op til 30 dage frem i tid. Afmelding kan dog registreres af jobcentret eller arbejdsløshedskassen op til 60 dage frem i tid, hvis personen er registreret som værende omfattet af mindre intensiv indsats.

  • 3) Årsag til afmelding.

•••

Stk. 7 Den registrerede tilmelding vises for borgeren på Jobnet. Den registrerede stillingsbetegnelse, jf. stk. 5, nr. 6, indgår i borgerens ’Jeg søger job som’, der kan opdateres af borgeren i tilknytning til dennes registrering og opdatering af cv-oplysninger på Jobnet.

•••

Stk. 8 Jobcenterets visitation af personen kan registreres i tilknytning til registrering af tilmeldingen eller efterfølgende.

•••
profile photo
Profilside