Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 169

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 442 af 26. maj 2023

§ 169

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtager oplysninger fra Det centrale personregister.

Stk. 2 Data på individniveau omfatter følgende oplysninger:

 • 1) Identifikationsoplysninger for personen (personnummer).

 • 2) Status og statusdato for registreringen i det centrale personregister.

 • 3) Køn.

 • 4) Fødselsdato.

 • 5) Familieoplysninger (forældres personnumre).

 • 6) Oplysninger om fødested.

 • 7) Oplysninger om adressebeskyttelse.

 • 8) Aktuelle navneoplysninger (fornavn, mellemnavn, efternavn og adresseringsnavn).

 • 9) Historiske navneoplysninger (fornavn, mellemnavn, efternavn og adresseringsnavn).

 • 10) Aktuel civilstand og ægtefælles personnummer.

 • 11) Historisk civilstand og ægtefælles personnummer.

 • 12) Statsborgerskab og startdato.

 • 13) Historisk statsborgerskab og start- og slutdato for statsborgerskab.

 • 14) Adresse (kommune, vejkode, vejnavn, husnummer, lokalitet, postnummer og bynavn).

 • 15) Myndigheder (myndighedskode, myndighedstype og myndighedsnavn).

Stk. 3 Oplysninger efter stk. 2, nr. 1-5, 7-8, 10, 12 og 14, anvendes i det fælles it-baserede datagrundlag.

Stk. 4 Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administration, kontrol samt analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 21, 32, 38, 44 og 53 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.