Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 168

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 442 af 26. maj 2023

§ 168

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtager oplysninger fra SKAT’s register vedr. årsopgørelsen.

Stk. 2 Data på individniveau omfatter følgende oplysninger om dagpengemodtagere:

  • 1) Identifikationsoplysninger for personen, der modtager ydelse.

  • 2) Typen af indkomst og fradrag, herunder fx personlig indkomst, overskud og underskud.

  • 3) Perioder for årsopgørelse, herunder indkomstår.

Stk. 3 Oplysningerne leveres ved filoverførsler fra SKAT ved brug af krypteret forbindelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ftp-server.

Stk. 4 Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administration, kontrol samt analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 21, 32, 38, 44 og 53 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.