Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 167

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 442 af 26. maj 2023

§ 167

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtager oplysninger fra SKATs indkomstregister.

Stk. 2 Data på individ- og virksomhedsniveau fra og med 2008 omfatter følgende oplysninger:

  • 1) Identifikationsoplysninger for personen, der modtager ydelse.

  • 2) Typen af indkomst, herunder fx a-indkomst, ydelsestype og lønperiode.

  • 3) Indkomstoplysninger for virksomheden, der udbetaler indkomsten, herunder fx SE-nummer, indkomstmodtager samt lønperiode for indkomstmodtager.

Stk. 3 Oplysningerne leveres ved filoverførsler fra MQ-server ved brug af krypteret forbindelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ftp-server.

Stk. 4 Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administration, kontrol samt analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 21, 32, 38, 44 og 53 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 5 Oplysningerne vises på Jobnet for ansøgere og modtagere af uddannelseshjælp og overgangsydelse og dagpengemodtagere med uddannelsespålæg og videregives til jobcentrene.