14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 156

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 355 af 08. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§156 Udlændingestyrelsen videregiver data vedr. udstedte opholdsgrundlag til udenlandske statsborgere til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Oplysningerne samkøres med styrelsens registre om lønmodtagerbeskæftigelse og udbetalte ydelser mv. i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings statistiske datavarehus.

•••

Stk. 2 Data omfatter udstedte opholdsgrundlag til udenlandske statsborgere, dvs. førstegangs-opholdstilladelser og registreringsbeviser og tidsbegrænsede og tidsubegrænsede forlængelser på erhvervs- og studieområdet samt på asyl- og familiesammenføringsområdet. Data omfatter perioden fra og med 2004 og indeholder følgende oplysninger:

  • 1) Identifikationsoplysninger for den udenlandske statsborger, herunder CPR, fødedato, navn, nationalitet og køn.

  • 2) Afgørelsesdato og opholdsgrundlagstype og herunder fx udløbsdato og slutgyldighedsdato.

•••

Stk. 3 Oplysningerne leveres via filoverførsler ved brug af krypteret forbindelse vis Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ftp-server.

•••

Stk. 4 Data anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til analyse og statistikformål i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings statistiske datavarehus, jf. § 21 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

•••
profile photo
Profilside