14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 153

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1798 af 03. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§153 Udbetaling Danmark registrerer og indberetter oplysninger til brug for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings offentliggørelse af data, jf. § 159.

•••

Stk. 2 Udbetaling Danmark skal indberette følgende kommunefordelte og ikke-personhenførbare oplysninger om sager i den registerbaserede kontrolindsats, der endvidere skal fordeles på ydelsesområderne kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads:

  • 1) Det samlede antal sager, som Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark gennem registersamkøring stiller til rådighed for kommunen på en brugergrænseflade.

  • 2) Det antal sager, som kommunen udvælger af det samlede antal sager, som Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark gennem registersamkøring stiller til rådighed for kommunen på en brugergrænseflade.

  • 3) Det antal kontrolsager, som kommunen opretter på baggrund af en visitering af de sager, som kommunen har udvalgt af det samlede antal sager udstillet gennem registersamkøring på en brugergrænseflade af Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark.

  • 4) Det antal afsluttede sager i kommunen, hvor der er registreret et provenu på baggrund af kommunens tilbagemelding på brugergrænsefladen.

  • 5) Kommunens provenu i afgjorte sager opgjort i antal kroner.

•••

Stk. 3 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan fastsætte nærmere retningslinjer for, hvordan Udbetaling Danmark skal indberette oplysninger efter stk. 2 til styrelsen.

•••
profile photo
Profilside