14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 151

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1798 af 03. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§151 Udbetaling Danmark registrerer og indberetter oplysninger om det midlertidige børnetilskud samt baggrundsvariable for beregningen heraf til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. lov om et midlertidigt børnetilskud til forsørgere, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse eller er berørt af loftet over den samlede hjælp. Udbetaling Danmark indberetter følgende oplysninger for sager vedrørende et barn:

 • 1) Identifikationsoplysninger for ydelsesmodtager, dvs. personen, der er berettiget til tilskuddet.

 • 2) Identifikationsoplysninger vedrørende vedrørerpart. Barnet udbetalingen vedrører.

 • 3) Identifikationsoplysninger vedrørende sekundærpart. Person i forældreskabet som har nedsættelse pga. kontanthjælpsloftet eller en grænseværdi som modtager af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, dvs. personen indgår med et beløb i beregningen af fælles maksimal udbetaling til fælles børn hos ydelsesmodtager, jf. § 4 og § 6 i lov om et midlertidigt børnetilskud til forsørgere, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse eller er berørt af loftet over den samlede hjælp.

 • 4) Identifikationsoplysninger for udbetalingsmodtager, dvs. personen der modtager udbetalingen. Ydelsesmodtager eller sekundærpart.

 • 5) Barnetype.

 • 6) KLE-nummer som er tilknyttet en ydelsesreference.

 • 7) Vedrørermåned.

 • 8) Udbetalingsbeløb.

 • 9) Udbetalingsdato.

•••

Stk. 2 For ydelsesmodtagere og sekundærpart indberetter Udbetaling Danmark yderligere følgende oplysninger:

 • 1) Identifikationsoplysninger for ydelsesmodtager.

 • 2) Kommunekode.

 • 3) Samliv.

 • 4) Ydelsestype.

 • 5) Beløb vedr. boligstøttereduktion, særlig støtte reduktion eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelses og overgangsydelsesgrænse.

 • 6) Indplaceringsparagraf.

•••

Stk. 3 Oplysningerne indberettes ved filoverførsler ved brug af krypteret forbindelse via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ftp-server.

•••

Stk. 4 De indberettede data anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til analyse og statistikformål i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings statistiske datavarehus, jf. § 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

•••
profile photo
Profilside