14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 146

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 355 af 08. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§146 Arbejdsløshedskasserne registrerer og indberetter oplysninger vedrørende karantæner og arbejdskrav, tab af dagpenge m.v.

•••

Stk. 2 Følgende oplysninger skal indberettes:

 • 1) Karantæne på grund af selvforskyldt ledighed - pålagt 3 ugers karantæne for egen opsigelse af arbejde (id 86).

 • 2) Karantæne på grund af selvforskyldt ledighed - pålagt 3 ugers karantæne for afskedigelse (id 87).

 • 3) Arbejdskrav på grund af gentagelsesvirkning - opsagt arbejde uden en gyldig grund (id 88).

 • 4) Arbejdskrav på grund af gentagelsesvirkning - afskediget fra arbejde af en grund der væsentligst skyldes medlemmet selv (id 89).

 • 5) Karantæne - Uagtsomhedssanktion for ved uagtsomhed med urette modtaget ydelse fra a-kassen (id 90).

 • 6) Karantæne - Sanktion på 74 timers effektiv karantæne. Ydelse med urette og forsøg på svig (id 91).

 • 7) Karantæne - Svigsanktion (id 92).

 • 8) Karantæne - Sanktion på 7,4 timer effektiv karantæne pga. for sent betalt kontingent (id 93).

 • 9) Karantæne - Medlemmet er til rådighed, men har 3 ugers karantæne på grund af afslag på arbejde (id 17).

 • 10) Karantæne og arbejdskrav pålagt for afslag på et arbejde eller tilbud eller for ophør i tilbud (id 49).

 • 11) Arbejdskrav pålagt på grund af selvforskyldt ledighed på grund af afslag på arbejde 2 gange inden for 12 måneder (id 55).

 • 12) Arbejdskrav pålagt som følge manglende jobsøgning (id 51).

 • 13) Arbejdskrav pålagt som følge af forbehold for sæsonarbejde, en bestemt arbejdsgiver m.v. (id 52).

 • 14) Arbejdskrav pålagt som følge af manglende vilje til at stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet (id 59 – under ”Andet” anføres ”Manglende vilje”).

 • 15) Tab af dagpenge ”så længe” som følge af udeblivelse fra samtale eller aktivitet hos a-kassen (id 76).

 • 16) Tab af dagpenge ”så længe” som følge af, at medlemmets CV ikke er godkendt senest 2 uger efter tilmelding (id 74).

 • 17) Tab af dagpenge ”så længe” som følge af uoplyst vedvarende adresseændring (id 64).

 • 18) Arbejdskrav på grund af manglende evne - pålagt krav om arbejde mere end 300/mindst 150 timer inden for 3 måneder (id 94).

 • 19) Tab af dagpenge ”så længe” på grund af manglende evne (id 95).

 • 20) Medlemmet står ikke til rådighed "så længe" på grund af manglende vilje (id 61).

 • 21) Medlemmet står til rådighed efter udeblivelse fra samtale eller aktivitet (id 71).

 • 22) Medlemmet står ikke til rådighed efter udeblivelse fra samtale eller aktivitet, arbejdskrav (id 75).

•••

Stk. 3 Oplysningerne indberettes ved at benytte de grænseflader (webservicer), som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet, jf. §§ 6-8.

•••

Stk. 4 Arbejdsløshedskassen har pligt til at berigtige indberetningerne, hvis de er registreret ved en fejl eller med et urigtigt indhold.

•••

Stk. 5 Oplysningerne anvendes til tilsynsformål i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt til analyse og statistikformål i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings statistiske datavarehus, jf. § 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

•••
profile photo
Profilside