14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 143

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1798 af 03. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§143 Udbetaling Danmark registrerer og indberetter oplysninger vedrørende kontanthjælpsloftet m.v.

•••

Stk. 2 Følgende oplysninger skal indberettes:

 • 1) Identifikationsoplysninger for personen.

 • 2) Måneden informationerne vedrører.

 • 3) Kommunenummer for den kommune borgeren tilhører.

 • 4) Dato for registreringen.

 • 5) Bevilliget forsørgelsesydelse.

 • 6) Ydelsestype.

 • 7) Bevilliget boligstøtte.

 • 8) Bevilliget særlig støtte.

 • 9) Bevilliget særlig støtte tilbagebetalingspligtigt.

 • 10) Personens andel af boligstøtten.

 • 11) Beregningsreglen.

 • 12) Loftsatsen.

 • 13) Reduktionen i boligstøtten.

 • 14) Reduktionen i særlig støtte.

 • 15) Reduktion særlig støtte tilbagebetalingspligtigt.

 • 16) Undtagelse for kontanthjælpsloftet.

 • 17) Ramt af kontanthjælpsloftet.

 • 18) Frirum op til kontanthjælpsloftet.

 • 19) Dansk tillæg (dog Dansk bonus fra 1. juli 2018).

 • 20) Sanktionsbeløb.

 • 21) Sanktion som følge af 225-timers reglen relateret til lov om aktiv socialpolitik § 13 g.

 • 22) Udbetalt kontanthjælpsbeløb.

 • 23) Timefradrags beløb.

 • 24) Brevdato.

•••

Stk. 3 De indberettede data anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til analyse og statistikformål i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings statistiske datavarehus, jf. § 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

•••
profile photo
Profilside