Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 142

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 442 af 26. maj 2023

§ 142

Data på socialområdet indsamles hos kommunerne af Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtager herefter relevante socialoplysninger fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet, jf. § 43, stk. 1, nr. 4, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 2 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtager socialoplysninger om personer under 71 år omfattet af lov om social service og som Social-, Bolig- og Ældreministeriet indsamler oplysning om.

Stk. 3 For hver person modtager Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering følgende:

  • 1) Identifikationsoplysninger for personen.

  • 2) Ydelse efter lov om social service.

  • 3) Start- og sluttidspunkt for ydelsen.

  • 4) For udsatte voksne og voksne med handicap modtages desuden oplysninger om målgruppe.

  • 5) For udsatte børn og unge modtages desuden oplysninger om forældremyndighed.

Stk. 4 Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til analyse, statistik og forskningsformål, jf. §§ 21 og 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.