14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 139

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1798 af 03. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§139 Kommunen registrerer og indberetter oplysninger vedrørende oplysningsskemaet for sygedagpengemodtagere i Mit Sygefravær.

•••

Stk. 2 Følgende oplysninger skal indberettes:

 • 1) Identifikationsoplysninger for personen.

 • 2) Måneden informationerne vedrører.

 • 3) Kommunenummer for den kommune borgeren tilhører.

 • 4) Dato for registreringen.

 • 5) Hvad personen fejler.

 • 6) Om der er tale om livstruende sygdom.

 • 7) Om der er tale om sygdom relateret til arbejdsskade.

 • 8) Om en eventuel arbejdsskade er anmeldt.

 • 9) Om der er tale om personskade.

 • 10) Beskrivelse af eventuelt skadesforløb.

 • 11) Personens forventede raskmelding.

 • 12) Om personen forventer at vende tilbage til arbejde.

 • 13) Om personen er opsagt eller har sagt op.

 • 14) Om personen er i behandling for sygdom.

 • 15) Behandlingssted for sygdom.

 • 16) Om personen afventer operation.

 • 17) Om arbejdet var påvirket inden sygdom.

•••

Stk. 3 De indberettede data anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til analyse og statistikformål i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings statistiske datavarehus, jf. § 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

•••
profile photo
Profilside