14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 137

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1195 af 04. June 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§137 Jobcenterets it-system skal hente oplysninger registreret i asyloperatørernes it-system, LetAsyl, herunder samtykkeerklæringer og bilagsdokumenter. Modtagelsen af oplysningerne sker via det fælles it-baserede datagrundlag og Udlændinge- og Integrationsministeriets servicebus.

•••

Stk. 2 Oplysningerne hentes i tre grupper af data:

  • 1) Data vedrørende den tidlige kompetenceafdækning foretaget af asyloperatøren (cv data).

  • 2) Data, der har betydning for udarbejdelsen af kontrakten efter integrationsloven (ud over oplysninger der fremgår af nr. 1).

  • 3) Øvrige data af betydning for integrationsindsatsen.

•••

Stk. 3 Kommunen kan vælge, at andre it-systemer også henter oplysningerne.

•••

Stk. 4 Kommunen er ansvarlig for, at videregive relevante oplysninger til øvrige forvaltninger, der varetager integrationsopgaver.

•••

Stk. 5 Kommunen kan hente opdaterede oplysninger fra tidspunktet for meddelelsen om visitering og frem til tidspunktet, hvor kommunen begynder indberetning af oplysninger vedrørende cv og kontrakt efter integrationsloven. Hvis denne indberetning ikke er begyndt, vil oplysningerne være tilgængelige for kommunen i en kortere periode efter tidspunktet hvor flygtningen er overgået til kommunen. Øvrige data af betydning for integrationsindsatsen vil dog altid være tilgængelige i denne periode.

•••
profile photo
Profilside