Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 137

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 442 af 26. maj 2023

Jobcentrets it-system eller it-systemer
§ 137

Jobcentrets it-system eller it-systemer, der kommunikerer med det fælles it-baserede datagrundlag om jobordrer vedrørende forskellige jobtyper, jf. § 133, stk. 1, skal indrettes således, at det kan modtage følgende oplysninger fra det fælles it-baserede datagrundlag, således at data er tilgængelige for jobcentrets virksomhedsrettede service:

 • 1) Jobordrer vedrørende ordinære job som arbejdsgivere registrerer og opdaterer i selvbetjeningsløsningen Jobnet for Arbejdsgivere (JobAG), herunder fra arbejdsgivere i andre kommuner.

 • 2) Jobordrer som er registreret eller opdateret af andre jobcentre eller af en arbejdsløshedskasse.

 • 3) Status for jobordren, herunder:

  • a) Om den er under behandling, herunder i andre kommuner eller i en arbejdsløshedskasse.

  • b) Om ordren er inaktiveret fordi arbejdsgiveren for indeværende har modtaget tilstrækkeligt med henvisninger.

  • c) Om ordren er afsluttet fordi arbejdsgiver har lukket den på grund af opfyldelse af arbejdsgiverens behov for arbejdskraft.

  • d) Om ordren er afsluttet fordi tidsfristen for formidling af udløbet.

 • 4) Den formidlingslog, der er tilknyttet den enkelte jobordre, herunder når formidlingsloggen opdateres.

Stk. 2 Jobcentret skal i sit it-system eller it-systemer, der kommunikerer med det fælles it-baserede datagrundlag om jobordrer, kunne:

 • 1) Fremsøge jobordrer.

 • 2) Opdatere en jobordre og dens status.

 • 3) Hente en jobordre, herunder opdaterede jobordrer.

 • 4) Registrere en formidling på en jobordre.

 • 5) Opdatere en formidlingslog på en jobordre, herunder den enkelte persons status på en formidlingslog.

 • 6) Modtage en opdateret formidlingslog på jobordrer, hvor jobcentret eller arbejdsløshedskassen har foretaget eller opdateret en formidling.