14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 135

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 355 af 08. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§135 Kommunen registrerer og indberetter oplysninger om administrationen af reglerne om 225-timersreglen for modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses- og kontanthjælp.

•••

Stk. 2 Kommunen skal indberette følgende oplysninger:

 • 1) Identifikationsoplysninger for personen.

 • 2) Kommunekode for indberettende kommune.

 • 3) Om personen er omfattet reglen.

 • 4) Overgangsdato.

 • 5) Bortfaldsdato.

 • 6) Varslingsdato.

 • 7) Udskydelsesdato (ny beregnet bortfaldsdato).

 • 8) Partshøringsdato eller -datoer.

 • 9) Afgørelsesdato.

 • 10) Om personen opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde.

 • 11) Start og slutdato på den periode hvor der er optalt timer.

 • 12) Antallet af optalte timer i perioden.

 • 13) Tidligere bortfalds- eller nedsættelsesdato (hvornår en person er bortfaldet/nedsat i det foregående varslingsforløb).

 • 14) Genindtrædelsesdato (beregnet dato for hvornår en person skal genindtræde på fuld hjælp).

 • 15) Afgørelsesdato for genindtrædelse (dato for afgørelse om at en person skal genindtræde på fuld hjælp).

•••

Stk. 3 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udstiller oplysninger om nr. 11 og 12 på Jobnet.

•••

Stk. 4 Oplysningerne indberettes ved filoverførsler ved brug af krypteret forbindelse via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ftp-server.

•••

Stk. 5 De efter kapitlet indberettede data anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til analyse og statistikformål i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings statistiske datavarehus, jf. § 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

•••
profile photo
Profilside