14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 133

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 355 af 08. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§133 Seniorpensionsenheden under ATP indberetter oplysninger om afgørelser i sager om seniorpension.

•••

Stk. 2 For hver person registrerer og indberetter seniorpensionsenheden oplysninger om følgende:

  • 1) Cpr-nummer.

  • 2) Dato for hvornår ansøgningen blev modtaget.

  • 3) Sagens afgørelse.

  • 4) Dato for hvornår afgørelsen blev truffet.

  • 5) Helbredsoplysninger.

•••

Stk. 3 Oplysningerne indberettes en gang månedligt ved filoverførsler ved brug af krypteret forbindelse via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ftp-server.

•••
profile photo
Profilside