14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 132

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 355 af 08. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§132 Kommunerne indberetter via bi.star.dk oplysninger om afgørelser i sager om seniorpension.

•••

Stk. 2 For hver person registrerer og indberetter kommunen oplysninger om følgende:

  • 1) Sagsbehandler.

  • 2) Cpr-nummer.

  • 3) Hvornår ansøgningen blev modtaget.

  • 4) Sagens afgørelse.

  • 5) Hvornår afgørelsen blev truffet.

  • 6) Helbred.

  • 7) Evt. årsag til afslag.

•••
profile photo
Profilside