14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 131

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1798 af 03. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§131 Kommunerne indberetter via bi.star.dk oplysninger om afgørelser i sager om følgende:

 • 1) Førtidspension.

 • 2) Ændring af førtidspension.

•••

Stk. 2 For hver person registrerer og indberetter kommunen oplysninger om følgende:

 • 1) Sagsbehandler.

 • 2) Cpr.nr.

 • 3) Hvornår sagen blev påbegyndt.

 • 4) Hvilken ordning sagen behandles efter.

 • 5) Hvorvidt borgeren modtog førtidspension på tidspunktet for sagens påbegyndelse.

 • 6) Anledning til påbegyndelse af sagen.

 • 7) Sagens afgørelse.

 • 8) Hvorvidt kommunen har fulgt rehabiliteringsteamets indstilling.

 • 9) Hvorvidt kommunen har fulgt sundhedskoordinatorens indstilling.

 • 10) Om sagen skal vurderes på ny.

 • 11) Helbred.

 • 12) Ressourceforløb.

•••

Stk. 3 For personer med ophold i udlandet registrerer og indberetter Udbetaling Danmark oplysninger som anført i stk. 1.

•••

Stk. 4 For personer med ophold i udlandet, jf. stk. 3, modtager Styrelsen og Arbejdsmarked og Rekruttering oplysninger om følgende:

 • 1) Cpr.nr., dog fødselsdato for personer uden cpr.nr.

 • 2) Alder på ansøgnings- og afgørelsestidspunktet.

 • 3) Køn.

 • 4) Statsborgerskab.

 • 5) Ansøgers bopælsland.

 • 6) Dato for sagens påbegyndelse i udlandet.

 • 7) Dato for modtagelse af ansøgningen.

 • 8) Sagens afgørelse.

 • 9) Om sagen skal vurderes på ny.

 • 10) Helbred.

 • 11) Indkomst- og uddannelsesoplysninger.

 • 12) Arbejdsmarkedserfaring.

 • 13) Navn på personen, som har indtastet oplysningerne på sagen.

 • 14) Navn på sagsbehandleren.

•••

Stk. 5 For sager afgjort af Ankestyrelsen indberetter Ankestyrelsen oplysninger som anført i stk. 1.

•••

Stk. 6 For hver person registrerer og indberetter Ankestyrelsen oplysninger om følgende:

 • 1) Sagsbehandler.

 • 2) Cpr.nr.

 • 3) Kommunens afgørelsesdato.

 • 4) Ansøgers bopælskommune.

 • 5) Dato for modtagelse af ankesagen.

 • 6) Dato for afgørelsen.

 • 7) Selve afgørelsen.

 • 8) Om sagen skal vurderes på ny.

 • 9) Afgørelsesgrundlaget.

 • 10) Anledning til påbegyndelse af sagen.

 • 11) Om behandlings-, aktiverings-, og/eller revalideringsmulighederne var udnyttet.

 • 12) Helbred.

•••
profile photo
Profilside