14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 129

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1798 af 03. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§129 Udbetaling Danmark registrerer og indberetter oplysninger om udbetaling af pension.

•••

Stk. 2 For alle sager, der har en bevilliget pensionssag, dog ikke henvendelses-, klage og aktindsigtssager indberettes data, som ligger til grund for pensionssagen:

 • 1) Kommune nummer.

 • 2) Cpr-nummer.

 • 3) Bopæls kommune.

 • 4) Start dato for pensionering.

 • 5) Lande kode.

 • 6) Stop koder.

 • 7) Partners cpr-nummer.

 • 8) Pensionskode.

 • 9) Samlivsstatus.

 • 10) Venteperioder.

 • 11) Brøk eller optjeningsprocent.

 • 12) Brøkpension.

 • 13) Pensionsoptjeningsprocent.

 • 14) Indkomstoplysninger.

•••

Stk. 3 Oplysninger om, hvilke specifikke ydelser pensionisten får udbetalt, herunder:

 • 1) Cpr-nummer.

 • 2) Ydelsestype.

 • 3) Beløb.

 • 4) Periode start dato.

 • 5) Periode slut dato.

•••

Stk. 4 Oplysninger om opsat pension, herunder:

 • 1) Kommunenummer.

 • 2) Cpr-nummer.

 • 3) Kommunenummer for den afgørende kommune.

 • 4) Startdato for hvornår udskudt pension bliver igangsat.

 • 5) Slutdato for hvornår den opsatte pension stopper.

 • 6) Samlivsstatus.

•••

Stk. 5 Oplysningerne indberettes månedligt ved filoverførsler ved brug af krypteret forbindelse via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ftp-server.

•••
profile photo
Profilside