14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 128

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1798 af 03. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§128 Data på socialområdet indsamles hos kommunerne af Social- og Indenrigsministeriet. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtager herefter relevante socialoplysninger fra Social- og Indenrigsministeriet, jf. § 43, stk. 1, nr. 4, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

•••

Stk. 2 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtager socialoplysninger om personer under 71 år omfattet af lov om social service og som Social- og Indenrigsministeriet indsamler oplysning om.

•••

Stk. 3 For hver person modtager Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering følgende:

  • 1) Identifikationsoplysninger for personen.

  • 2) Ydelse efter lov om social service.

  • 3) Start- og sluttidspunkt for ydelsen.

  • 4) For udsatte voksne og voksne med handicap modtages desuden oplysninger om målgruppe.

  • 5) For udsatte børn og unge modtages desuden oplysninger om forældremyndighed.

•••

Stk. 4 De videregivne data anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til analyse og statistikformål i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings statistiske datavarehus, jf. § 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

•••
profile photo
Profilside