14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 127

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 355 af 08. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§127 Sundhedsdatastyrelsen videregiver sundhedsoplysninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. § 43, stk. 1, nr. 5, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

•••

Stk. 2 Der videregives sundhedsoplysninger om personer under 71 år, jf. sundhedsloven.

•••

Stk. 3 For hver person videregives følgende:

  • 1) Fra landspatientregistret og psykiatriregistret: Identifikationsoplysninger for personen, samt alle kontakter med sygehusvæsenet med start og slutdato og tilhørende diagnose.

  • 2) Fra sygesikringsregistret: Identifikationsoplysninger for personen, samt alle kontakter til praktiserende læge og speciallæge, fordelt på specialer samt tidspunktet for kontakten.

  • 3) Fra Det Nationale Alkoholbehandlingsregister og Registret over Stofmisbrugere i Behandling: Identifikationsoplysninger for personen, samt start og slutdato for behandlingen samt behandlingstype.

  • 4) Fra Genoptræningsregisteret: Identifikationsoplysninger for personen, kontakt samt tidspunkt for udført kontakt.

  • 5) Fra DUSAS-registeret: Identifikationsoplysninger for personen, diagnose, kontakt og tidspunkt for kontakt.

•••

Stk. 4 De videregivne data anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til analyse og statistikformål i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering statistiske datavarehus, jf. § 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

•••
profile photo
Profilside