14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 126

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1798 af 03. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§126 Danmarks Statistik videregiver uddannelsesoplysninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. § 43, stk. 1, nr. 1, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

•••

Stk. 2 Der videregives oplysninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om påbegyndte, igangværende og afbrudte/fuldførte uddannelser på folkeskole-, gymnasialt, erhvervsfagligt og universitetsniveau mv., kursister/studerende ved voksen- og efteruddannelser og produktionsskoler samt selvrapporterede uddannelsesoplysninger fra danskere og udlændinge og uddannelse taget i udlandet. Derudover videregives oplysninger om senest og højest fuldførte uddannelse.

•••

Stk. 3 For hver uddannelse videregives følgende til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering:

  • 1) Identifikationsoplysninger for uddannelsesinstitutionerne, hvor uddannelserne tages.

  • 2) Identifikationsoplysninger for personer, der deltager i uddannelserne.

  • 3) Uddannelseskoder til identifikation af uddannelserne.

  • 4) Start- og sluttidspunkt for uddannelserne.

  • 5) Statuskode for uddannelserne (gennemført/afbrudt mv.).

  • 6) Identifikationsoplysninger for personernes højest fuldførte uddannelse.

•••

Stk. 4 De videregivne data anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings statistiske datavarehus, jf. § 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

•••
profile photo
Profilside