14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 125

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1798 af 03. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§125 Børne- og Undervisningsministeriet indberetter uddannelsesoplysninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. § 43, stk. 1, nr. 1, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

•••

Stk. 2 Der indberettes oplysninger om uddannelse for personer i aldersgruppen 15-29 år, hvor jobcentret via det fælles it-baserede datagrundlag har tegnet abonnement.

•••

Stk. 3 For hver person i aldersgruppen 15-29 år indberettes følgende:

  • 1) Identifikationsoplysninger for personen, der deltager i uddannelsen.

  • 2) Uddannelseskode til identifikation af uddannelsen.

  • 3) Start- og sluttidspunkt for uddannelsen.

  • 4) Statuskode for uddannelsen, herunder om der er risiko for afbrydelse af uddannelsen, om uddannelsen er tilmeldt, afbrudt eller igangværende eller afsluttet.

•••

Stk. 4 Data på individniveau om uddannelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings fælles it-baserede datagrundlag, jf. § 42, stk. 2, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. videregives for så vidt angår egne borgere til kommunerne.

•••

Stk. 5 De indberettede data anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings statistiske datavarehus samt af det fælles it-baserede datagrundlag i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. §§ 32 og 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

•••
profile photo
Profilside