14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1798 af 03. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Jobcentret skal it-understøtte selv- og ombooking således, at kommunens borgere via Jobnet kan booke og ombooke samtaler med mindre:

  • 1) Jobnet eller det fælles it-baserede datagrundlag er utilgængeligt på grund af servicevinduer i disse systemer.

  • 2) Jobnet, det fælles it-baserede datagrundlag eller jobcentrets system til understøttelse af selv- og ombooking er omfattet af systemnedbrud.

  • 3) Der er tale om andre helt særlig situationer som f.eks. kabelbrud eller nedbrud i fællesoffentlige komponenter.

•••

Stk. 2 Jobcentret kan stille andre systemer til rådighed for selv- og ombooking som supplement til selv- og ombooking via Jobnet.

•••

Stk. 3 Indkaldelser og selvbookinger, der foretages med understøttelse i det system jobcentret anvender, jf. stk. 1 og 2, indberettes efter kapitel 5.

•••

Stk. 4 Kommunikationen mellem jobcentrets system til understøttelse af selv- og ombooking og det fælles it-baserede datagrundlag sker via webservices, jf. §§ 6-8 og 56.

•••

Stk. 5 Når kommunen udskifter system til understøttelse af selv- og ombooking, underretter kommunen Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. § 9.

•••

Stk. 6 Jobcentret stiller first- og second level support til rådighed til brug for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings visitering af sagsbehandler- og borgerhenvendelser, hvor det vurderes nødvendigt, at jobcentrets leverandør varetager brugersupport eller indgår i analyse eller fejlrettelse.

•••
profile photo
Profilside