Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 116

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 442 af 26. maj 2023

A-kassernes kontrol for dobbeltforsørgelse ved brug af data fra FerieKonto.
§ 116

Arbejdsløshedskassen indberetter halvårligt oplysninger kontrollen for dobbeltforsørgelse ved brug af data fra FerieKonto. Følgende oplysninger indberettes:

 • 1) A-kasse.

 • 2) Periode.

 • 3) Type.

 • 4) Indberetningsdato.

 • 5) Antal kontrollerede medlemmer.

 • 6) Antal kontrolsager.

 • 7) Antal fejludbetalinger.

 • 8) Antal uafsluttede sager.

 • 9) Tilbagebetalingsbeløb.

 • 10) Efterbetalingsbeløb.

 • 11) Kasseansvar.

 • 12) Oplysninger om sanktioner.

 • 13) Antal beskeder til Feriekontoret.

 • 14) Bemærkninger.

Stk. 2 Arbejdsløshedskassen indberetter oplysningerne i stk. 1 via bi.star.dk i modulet FER Feriekontokontrol.

Stk. 3 Ved fejlindberetninger og andre opdateringer af indberettede oplysninger, indberetter arbejdsløshedskassen de nye korrekte eller opdaterede oplysninger.

Stk. 4 Oplysningerne anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til kontrol med a-kassernes administration, samt til analyse, statistik- og forskningsformål, jf. §§ 21, 32, 38 og 53 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.