14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 114

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1798 af 03. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§114 Arbejdsløshedskassen har pligt til at modtage og behandle:

•••

Stk. 2 Arbejdsløshedskassens it-system skal være indrettet således, at et medlemmets »Min Plan« kan vises for sagsbehandlere i kassen.

•••

Stk. 3 Ved medlemstilgang og når et medlem tilmeldes som arbejdssøgende har arbejdsløshedskassen pligt til at hente oplysninger fra det fælles it-baserede datagrundlag efter §§ 16, 17, 19, 20, 26, 27, 28, 36 og 42, §§ 86, 87 og 90, som ikke er gemt i arbejdsløshedskassens it-system og som skal anvendes fremadrettet i sagsbehandlingen. For oplysninger efter §§ 86 - 90 hentes oplysningerne kun, hvis de er indberettet af en tidligere arbejdsløshedskasse.

•••

Stk. 4 Arbejdsløshedskassen har pligt til at berigtige besvarelsen af negative underretningspligtige hændelser, hvis de er registreret ved en fejl eller med et urigtigt indhold.

•••
profile photo
Profilside