14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 108

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1798 af 03. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§108 For hændelser, der fremgår af §§ 144 – 148 og §§ 151 – 153 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal der indberettes følgende oplysninger:

  • 1) Identifikationsoplysninger for personen.

  • 2) Kommunekode for indberettende kommune.

  • 3) Hændelsesdatoen.

  • 4) Hændelsestypen.

  • 5) Eventuel årsag for hændelsen.

  • 6) Eventuel uddybende kommentar til hændelsen i fritekst.

•••

Stk. 2 For hændelser vedrørende henvisninger af personer med henblik på ansættelse i ordinær beskæftigelse, ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik eller nytteindsats, skal der ud over oplysningerne efter stk. 1, indberettes følgende:

  • 1) Identifikationsoplysninger for virksomheden.

  • 2) Oplysninger om jobbet.

•••

Stk. 3 Når personen flytter til en anden kommune, videregiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplysninger til tilflytningskommunen om fraflytningskommunens henvisninger.

•••
profile photo
Profilside