14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 105

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1798 af 03. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§105 Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds:

  • 1) Kontaktgruppe 1.

  • 2) Medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der ansættes i et fleksjob, jf. dog stk. 2.

  • 3) Medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der ansættes som led i en uddannelsesaftale med voksne i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (voksenlærlinge), jf. dog stk. 2.

  • 4) Medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der ansættes i jobrotation, jf. dog stk. 2.

  • 5) Medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der ansættes i et seniorjob, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 2 For medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der ansættes efter stk. 1, nr. 2-4, skal der alene ske registrering og indberetning efter § 42, stk. 3 og 4, og § 43.

•••

Stk. 3 For medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der ansættes efter stk. 1, nr. 5, skal der alene ske registrering og indberetning ved medlemmets til- og afgang til kontaktgruppe 23, jf. § 15, nr. 24.

•••
profile photo
Profilside