14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1195 af 04. June 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Adgang til testmiljøer
It-leverandører, der udvikler og vedligeholder applikationer, der understøtter den dataansvarliges sagsbehandling m.v., jf. § 1, kan få adgang til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings testmiljøer.

•••

Stk. 2 It-leverandører, der for den pågældende applikation har en dataansvarlig kommune, en anden myndighed eller en arbejdsløshedskasse som kunde, kan opnå adgangen, når den pågældende kunde har indgået en tilslutningsaftale med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. § 6, stk. 1.

•••

Stk. 3 It-leverandøren kan behandle oplysninger om personnummer.

•••

Stk. 4 Den dataansvarlige myndighed eller arbejdsløshedskasse er ansvarlig for, at it-leverandøren som databehandler for den dataansvarlige overholder Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen), databeskyttelsesloven og regler fastsat i medfør heraf. It- leverandørens behandling af personoplysninger på vegne af den pågældende dataansvarlige myndighed eller arbejdsløshedskasse skal være reguleret af en databehandleraftale i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 3.

•••
profile photo
Profilside