14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 355 af 08. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Anvendelsesområde for det fælles it-baserede datagrundlag
Beskæftigelsesministeren har, jf. § 32, stk. 1, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. etableret et fælles it-baseret datagrundlag til brug for forvaltningen af den arbejdsmarkedsrettede lovgivning.

•••

Stk. 2 Det fælles it-baserede datagrundlag anvendes ved forvaltningen af følgende love og tilhørende bekendtgørelser:

 • 1) Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 • 2) Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

 • 3) Lov om sygedagpenge.

 • 4) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

 • 5) Lov om aktiv socialpolitik.

 • 6) Lov om fleksydelse.

 • 7) De beskæftigelsesrettede dele af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven).

 • 8) Lov om seniorjob.

 • 9) Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

 • 10) Lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang.

 • 11) Lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

 • 12) Lov om skattenedslag for seniorer.

 • 13) Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere.

 • 14) Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v.

 • 15) Lov om social pension.

 • 16) Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

 • 17) Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

 • 18) Lov om en skattefri seniorpræmie.

 • 19) Lov om et midlertidigt børnetilskud til visse grupper.

•••

Stk. 3 Oplysninger i det fælles it-baserede datagrundlag kan bruges til følgende:

 • 1) Administrative formål, herunder fastlæggelse af borgernes rettigheder og pligter efter lovgivningen, administration af forsørgelsesydelser, opfølgning på jobsøgning, visitationsgrupperinger og visitationskategoriseringer, sygedagpengekategorisering, tilrettelæggelse og opgørelse af indsatsen over for de forskellige målgrupper, udarbejdelse af »Min Plan« og uddannelsesplaner efter lov om kommunal indsats for unge under 25 år, uddannelsespålæg, rehabiliteringsplaner, aftale om opfølgning, jf. lov om sygedagpenge, sagsbehandling, herunder af visitation og tilsyn, og anden forvaltning af lovgivningen, jf. stk. 1 og 2.

 • 2) Understøttelse af selvbetjeningsløsninger for borgere og virksomheder.

 • 3) Kontrol, jf. § 32, stk. 1, §§ 53 og 54 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

 • 4) Statistik.

•••
profile photo
Profilside