14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det Centrale TilskudsRegister (CTR) § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 532 af 18. May 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Apotekere skal indberette de i § 3, stk. 1, nr. 1-5, 8 og 9, nævnte oplysninger digitalt til CTR umiddelbart efter hver betaling eller hver fakturering af et lægemiddel, hvortil der ydes tilskud, hvis dette tidspunkt ligger før betalingstidspunktet, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Apotekere skal på opfordring fra en person, der ikke ønsker, at personens lægemiddelkøb registreres, undlade at indberette de i stk. 1 nævnte oplysninger til CTR.

•••

Stk. 3 Apotekere skal indberette oplysninger om foretaget udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud, jf. § 3, stk. 1, nr. 10, til den tilskudsperiode (forrige eller aktuel), hvor udligningsbeløbet er opstået.

•••

Stk. 4 Apotekere skal indberette oplysninger som nævnt i § 3, stk. 1, nr. 11, digitalt til CTR samme dag, som apoteket har indgået en aftale om henstandsordning med en person.

•••

Stk. 5 Apotekere skal indberette oplysninger som nævnt i § 3, stk. 1, nr. 12, digitalt til CTR samme dag, som borgeren har opsagt en aftale om henstandsordning med apotekeren.

•••

Stk. 6 Hvis en person, der ikke har et CPR-nr., får tildelt et CPR-nr., eller hvis en person får ændret sit CPR-nr., skal apotekere på opfordring fra den pågældende indberette oplysning om det nye eller ændrede CPR-nr. til CTR.

•••

Stk. 7 Lægemiddelstyrelsen kan påbyde apotekere at rette fejlbehæftede indberetninger og statusoplysninger i CTR.

•••

Stk. 8 Apotekere skal på opfordring fra personer, som har konstateret fejl i oplysninger om den pågældende i CTR, foretage de nødvendige rettelser i CTR eller henvise personen til Lægemiddelstyrelsen, såfremt apoteket ikke selv har den fornødne adgang til at foretage rettelserne.

•••
profile photo
Profilside