14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det Centrale TilskudsRegister (CTR) § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 532 af 18. May 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Er der ved køb af lægemidler ydet tilskud, som afviger fra det, som personen efter reglerne i sundhedsloven er berettiget til, skal apoteket jf. dog § 9a, regulere herfor i forbindelse med det førstkommende køb af tilskudsberettigede lægemidler.

•••

Stk. 2 En regulering efter stk. 1, som ikke er i personens favør, kan kun ske i det beløb, personen skulle have modtaget i tilskud i forbindelse med det aktuelle køb af tilskudsberettigede lægemidler. Personen kan dog frivilligt tilbagebetale det fulde udligningsbeløb straks.

•••

Stk. 3 Reguleringen efter stk. 2 kan i helt særlige tilfælde, hvor personen ikke kan antages at have været bekendt med det skyldige beløb og er ude af stand til at udrede betalingen for det aktuelle køb af tilskudsberettigede lægemidler uden fuldt tilskud, udskydes til det næstfølgende køb af tilskudsberettigede lægemidler.

•••
profile photo
Profilside