14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det Centrale TilskudsRegister (CTR) § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 532 af 18. May 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Oplysninger i CTR slettes efter 2 år, jf. dog stk. 2-4.

•••

Stk. 2 Oplysninger i CTR om afdøde personer slettes 1 år efter personens død.

•••

Stk. 3 Oplysninger om bevillinger af individuelle tilskud, jf. § 2, nr. 2-3, slettes 2 år efter bevillingens udløb.

•••

Henvisningen til § 2, nr. 4, er forkert, hvorfor vi ikke har lavet nogen reference.

Stk. 4 Oplysninger om bevilliget tilskud jf. § 2, nr. 4, slettes 2 år efter bevillingens udløb.

•••

Henvisningen til § 2, nr. 5, er forkert. Vi har ladet referencen pege på § 2, stk. 1, nr. 4 i stedet.

Stk. 5 Oplysninger om aftale om henstandsordning jf. § 2, nr. 5, slettes 2 år efter aftalens udløb.

•••

Stk. 6 Udligningsbeløb i forbindelse med køb af lægemidler med tilskud, jf. § 6, stk. 1, slettes 2 år efter udligningsbeløbets opståen.

•••
profile photo
Profilside