14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det Centrale TilskudsRegister (CTR) § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 532 af 18. May 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 CTR må indeholde følgende oplysninger ved køb og fakturering af tilskudsberettigede lægemidler:

 • 1) Apoteksnummer og/eller ekspeditionsstedets P-nummer.

 • 2) Ekspeditionsnummer.

 • 3) Ordinationsnummer.

 • 4) Dato og tid for betaling eller fakturering, hvis dette tidspunkt ligger før betalingstidspunktet.

 • 5) CPR-nr. eller et entydigt identifikationsnummer, jf. stk. 3.

 • 6) Markering af om personen ved den aktuelle tilskudsperiodes begyndelse var under 18 år.

 • 7) Datoer for udløb af den forrige og aktuelle tilskudsperiode.

 • 8) Udgift til køb af lægemidler opgjort i tilskudspriser for det enkelte lægemiddel samt saldo, jf. sundhedslovens § 146.

 • 9) Tilskud ydet til køb af lægemidler i medfør af sundhedslovens § 146.

 • 10) Beløb, der skal udlignes som følge af for lidt eller for meget udbetalt tilskud.

 • 11) Dato for indgåelse af aftale om henstandsordning.

 • 12) Dato for eventuel opsigelse af aftale om henstandsordning og om opsigelsen skyldes misligholdelse.

•••

Stk. 2 CTR indeholder følgende oplysninger om personer omfattet af § 2:

 • 1) Tilkendte individuelle tilskud, jf. sundhedslovens § 145 (enkelttilskud), § 148 (terminaltilskud) eller § 151 (forhøjet tilskud).

 • 2) Oplysning om kommunalt helbredstillæg.

•••

Stk. 3 Hvis en person, der er omfattet af sundhedsloven, ikke har et CPR-nr., erstattes CPR-nummeret med et entydigt identifikationsnummer, der tildeles af registret.

•••
profile photo
Profilside