14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det Centrale TilskudsRegister (CTR) § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 532 af 18. May 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Lægemiddelstyrelsen fører et elektronisk register, det Centrale TilskudsRegister (CTR), over de oplysninger, der er nødvendige for beregningen af tilskud til lægemidler efter sundhedslovens §§ 144-148, § 151 og § 158 a.

•••

Stk. 2 CTR indeholder desuden de oplysninger, der er nødvendige for en apoteksadministreret betalingsordning for lægemiddelkøb, jf. bekendtgørelse om henstandsordning for borgere med store udgifter til køb af tilskudsberettigede lægemidler, samt oplysninger, der benyttes af apotekerne ved administrationen af helbredstillæg, jf. lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (kommunale helbredstillæg).

•••
profile photo
Profilside