Bekendtgørelse om depotselskaber § 7

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om depotselskaber er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1013 af 22. september 2014

Lovvalg
§ 7

Den i § 3 nævnte aftale skal foreskrive, at det er dansk lovgivning, der finder anvendelse ved tvister mellem parterne.