Bekendtgørelse om depotselskaber Kapitel 4

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om depotselskaber er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1013 af 22. september 2014

Kapitel 4 Straffebestemmelser
§ 15

Overtrædelse af § 2, stk. 1-3, §§ 3-9 og §§ 11-13 straffes med bøde.