14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om depotselskaber § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om depotselskaber og bygger på bekendtgørelse nr. 1013 af 22. September 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Delegation til tredjemænd
Hvis depotselskabet eller administrationsselskabet har til hensigt at udpege tredjemænd til at varetage visse af deres respektive opgaver, sikrer aftaleparterne, jf. § 3, at den pågældende aftale mindst omfatter følgende særlige faktorer:

  • 1) Et tilsagn fra aftaleparterne om med jævne mellemrum at give nærmere oplysninger om eventuelle tredjemænd udpeget af depotselskabet eller administrationsselskabet til at varetage deres respektive opgaver.

  • 2) Et tilsagn om, at den ene part efter anmodning fra den anden part giver oplysninger om de kriterier, der er lagt til grund for udvælgelse af tredjemand, og om de foranstaltninger, der er taget til at overvåge de aktiviteter, som den udvalgte tredjemand udfører.

  • 3) En erklæring om, at depotselskabets ansvar, jf. § 107 i lov om finansiel virksomhed og artikel 34 i UCITS-direktivet, ikke berøres af, at depotselskabet overdrager opbevaringen af de finansielle aktiver eller en del heraf til tredjemand.

•••
profile photo
Profilside