14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om depotselskaber § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om depotselskaber og bygger på bekendtgørelse nr. 1013 af 22. September 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Udveksling af oplysninger, krav om fortrolighed og forebyggelse af hvidvaskning af penge
Den i § 3 nævnte aftale skal mindst omfatte følgende faktorer ved udveksling af oplysninger, krav om fortrolighed og forebyggelse af hvidvaskning af penge:

  • 1) En fortegnelse over alle de oplysninger, som den danske UCITS, dens administrationsselskab og depotselskabet skal udveksle om tegning, indløsning, udstedelse, mortifikation og tilbagekøb af den danske UCITS’ andele.

  • 2) De krav, der stilles til aftalepartnerne, om fortrolighed.

  • 3) Oplysninger om aftaleparternes opgaver og ansvarsområder i forhold til kravet om at forebygge hvidvaskning af penge og bekæmpe finansiering af terrorisme, hvis det er relevant.

•••

Stk. 2 Kravene i stk. 1, nr. 2, skal udformes således, at de hverken hindrer de kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland eller Finanstilsynet i at få adgang til relevante dokumenter og oplysninger.

•••
profile photo
Profilside