14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om depotselskaber § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om depotselskaber og bygger på bekendtgørelse nr. 1013 af 22. September 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Den aftale, som et depotselskab, en dansk UCITS og et administrationsselskab (aftaleparterne) indgår, jf. § 106, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, § 22, stk. 1, nr. 6, § 23, stk. 1, nr. 5 og § 24, nr. 4 i lov om investeringsforeninger m.v. og artikel 33, stk. 5, i direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet), når en dansk UCITS indgår aftale med et administrationsselskab med hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område om delegation af den daglige ledelse, skal mindst omfatte en beskrivelse af følgende:

  • 1) De procedurer, herunder procedurer for opbevaring, depotselskabet skal indføre for de forskellige typer af finansielle aktiver, som den danske UCITS overdrager til depotselskabet til opbevaring.

  • 2) De procedurer, som aftaleparterne skal følge, hvis den danske UCITS har til hensigt at ændre sine vedtægter eller sit prospekt, med en præcisering af hvornår depotselskabet skal informeres, og i hvilke tilfælde depotselskabets forudgående godkendelse kræves, inden ændringen kan gennemføres.

  • 3) De midler og procedurer, som depotselskabet skal anvende til at overdrage administrationsselskabet alle de oplysninger, som administrationsselskabet har behov for til at varetage sine opgaver, bl.a. en beskrivelse af de midler og procedurer, som er knyttet til udøvelse af eventuelle rettigheder i forbindelse med finansielle instrumenter, samt de midler og procedurer, parterne skal anvende for at sikre, at administrationsselskabet og den danske UCITS har rettidig adgang til præcise oplysninger til brug for den danske UCITS’ regnskaber.

  • 4) De midler og procedurer, som giver depotselskabet adgang til alle de oplysninger, som depotselskabet har behov for til at varetage sine opgaver.

  • 5) De procedurer, som sætter depotselskabet i stand til at undersøge administrationsselskabets adfærd og vurdere de overdragede oplysningers kvalitet, bl.a. ved hjælp af besøg på stedet.

  • 6) De procedurer, som sætter administrationsselskabet i stand til at vurdere depotselskabets resultater i forhold til depotselskabets kontraktmæssige forpligtelser.

•••
profile photo
Profilside